+380 (96) 38... показать
Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2
Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2 ##от компании## Интернет-магазин "Книжный мир" - ##фото## 1

Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2

В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
250 ₴
В наличии
Код: А0000014966

Доставка

Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Показать все 4 способа доставки

Оплата

Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (96) 38... показать
Адрес
Украина, Харьковская обл., Харьков, Харьков на карте

Описание

У дру го му то мі ко мі к сів «Все с ві т ня іс то рія» Ла р рі Го нік зна йо мить чи та чів з про ві д ни ми ци ві лі за ці я ми Ан ти ч но го сві ту — від Ін дії та Ки таю до Рим сь кої ім пе рії. У при та ман ній со бі ма не рі, з ори гі на ль ним і не пі д ро б ним гу мо ром, ав тор спо ну кає чи та ча як слід при га да ти шкі ль ні за нят тя з іс то рії, де та ль но зу пи ня ю чись на клю чо вих по ді ях і осо би с то с тях ми ну ло го. Са ме в цю до бу за ро ди ла ся бі ль шість сві то вих ре лі гій, тож не ди в но, що Ґо нік при ді ляє осо б ли ву ува гу Ісу су Хри с ту, Кон фу ці є ві, Бу д ді та ін шим ве ли ким по с та тям, чиї вчен ня пе ре жи ли сто літ тя, зо бра жу ю чи їх, од нак, на сам пе ред зви чай ни ми лю дь ми.

Характеристики

Код товара
А0000014966
Производитель
Рідна мова
Страна производства
Украина
Язык издания
украинский
Вид переплета
мягкий
Тип полиграфической бумаги
офсетная
Состояние
Новое
Количество страниц
320
Год издания
2017
Ширина
25 см
ISBN
978-966-917-225-9
Вес
350 г
Длина
16.5 см
Жанр
Комиксы
Автор
Ларрі Гонік
Серия
Наука в коміксах